Oferta

iconoffer1

  • Pełna obsługa geodezyjna
  • Nadzór budowy w osobie kierownika budowy
  • Wykonanie wszelkich prac ziemnych i budowlanych : żelbetowych, murarskich, ciesielsko-dekarskich w pełnym zakresie
  • Wykonanie każdego rodzaju płyt fundamentowych

iconoffer2

  • Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie : instalacji wod.kan, instalacji gazu, instalacji elektrycznych oraz wszystkich innych towarzyszących przy realizacji zlecenia pod klucz.
  • Wykonanie przyłączy mediów do budynku

iconoffer3

  • Wykonanie prac wykończeniowych do standardu deweloperskiego lub pod klucz
  • Kompleksowe zaopatrzenie we wszystkie materiały budowlane

nerwa-013-466x3502